Köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

GÄLLER FRÅN OCH MED 2020-11-01

ieye.com, andra webbsidor/platser från ieye samt butiker drivs av ieye AB, org.nr. 559176-7172 ("ieye"). Kontaktuppgifter till ieye framgår på ieye.com. Nuvarande adress är: Kungsportsavenyen 33, 411 36 Göteborg, Sverige, e-mail: support@ieye.com. Dessa köp- och leveransvillkor är tillämpliga på köp och beställning som görs av konsument hos ieye.

Produktens användningsområden och produktegenskaper

Glasögon som beställs av dig skall användas efter syftet med bågens utformning, glasens slipning och styrkor. Detta innebär att exempelvis läsglasögon eller närprogressiva glasögon skall användas endast för närseende och inte vid bilkörning eller andra ändamål där det krävs bra avståndsseende. Glasögon som säljs av ieye är inte skyddsglasögon och du skall därför inte använda glasögon för ändamål där det krävs skydd av ögonen. Du är självständigt helt ansvarig för att själv ta reda på hur glasögonen skall användas och att använda glasögonen efter lämpliga användningsområden. Du är självständigt ansvarig för att undersöka huruvida material i glasögonen kan påverka dina eventuella sjukdomar så som exempelvis allergier, hudproblem, etc. Om du har frågor om detta så kan du skicka ett mail till support@ieye.com eller så skall du införskaffa professionell rådgivning från annan part. ieye är inte ansvarig för sjukdomar eller allergier som kan uppkomma i samband med användandet av glasögon från ieye. Om du ser dåligt med glasögonen från ieye så skall du omgående sluta använda glasögonen och kontakta ieye på mail: support@ieye.com. Om du ser dåligt på avstånd med dina glasögon så skall du inte använda dessa då du kör bil, båt eller annat transportfordon/medel eller utför annat som kräver bra avståndsseende då detta kan utgöra en fara för dig själv och andra.

Syntest och synundersökningar

Syntester och synundersökningar genomförda hos ieye innefattar inte undersökning av eventuella sjukdomar, ögonskador, allergier, m.m. Om du exempelvis har röda ögon, snabbt försämrad syn, ont i ögonen, blixtrar i ögat, svarta prickar i ögat, dimmiga flager i ögat, variga eller vattniga ögon, diabetes, fått skada i ögat, frekvent huvudvärk, eller annat symptom som kan härledas till dina ögon och syn så skall du omgående besöka en optiker eller ögonläkare för sådana undersökningar.

Beställning

Beställning hos ieye innebär ett samtidigt accepterande av våra köp- och leveransvillkor samt vår cookies och integritetspolicy. Samtliga priser på ieyes webbsidor och i butik är inklusive moms. För att handla hos oss måste du vara mist 12 år, då med målsmans tillåtelse. Vi levererar inom Sverige och till Norge.

Beställningserkännande

Ett beställningserkännande skickas av ieye direkt efter avslutat och betalt köp till angivet mobiltelefonnummer som ett sms. Det är viktigt att du anger ett korrekt mobiltelefon-nummer för att få beställningserkännandet och information om eventuella förseningar etc. Om du inte får ett sms med beställningserkännandet inom ett dygn efter beställning och betalning hos Klarna kan du maila till support@ieye.com. Det är ditt ansvar att ange ditt rätta mobiltelefonnummer.

Frakt och leveransaddress

Varan levereras fraktfritt till den leveransaddress som finns angiven på betalningserkännandet. Det är ditt ansvar att säkerställa att den angivna leveransaddressen är korrekt. Leveransadressen kan inte ändras efter det att betalningserkännandet är skickat till dig.

Leveranstid

Leveranstid är normalt upp till 10 arbetsdagar. Vi tillämpar inte samleverans om du beställt flera glasögon. Våra försändelser skickas normalt med PostNord. Försändelser levereras med PostNord Varubrev 1:a klass och lämnas direkt i din brevlåda om det får plats. Om paketet inte får plats i postlådan levereras det vid din dörr eller i en påse utanpå din postlåda. Du aviseras när leverans vid dörr eller i påse på lådan är utförd. Vid enstaka fall levererar postnord till ett närliggande utlämningsställe och du blir då aviserad via sms, e-post eller en avi. Återbetalning sker ej om du inte hämtar aviserat paket.

Betalningsalternativ

Betalning och fakturering hanteras av Klarna. Vi erbjuder i samarbete med Klarna fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning som swish. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du ieyes köp- och leveransvillkor samt cookies och integritetspolicy. Förskottsbetalning skall alltid ske och skall genomföras i samband med beställning av glasögon. Glasögonen produceras efter det att vi erhållit full förskottsbetalning.

Faktura

Klarna handhar för ieyes räkning fakturering och inbetalningar. Om du har synpunkter på betalningar skall du kontakta Klarna. Klarna skickar faktura inom några dagar efter det att du genomfört en betalning.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för ieyes glasögon då dessa tillverkas (specialtillverkas) enligt dina anvisningar. Om du ändå vill utöva ångerrätten måste du skicka ett mail till support@ieye.com inom 3 timmar efter genomförd beställning.

Returrätt

Du har 30 dagar returrätt från beställningsdatum. Om du ångrar ditt köp eller returnerar glasögonen kommer Klarna att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka glasögonen från dig. Klarna kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen. Du ska ta kontakt med vår support om du önskar nyttja din returrätt utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 30 dagar efter den dag då du mottagit glasögonen. Returfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka glasögonen innan denna 30 dagars period löpt ut. Vänligen kontakta support@ieye.com eller ring 010-5855901 så hjälper vi dig vidare. Postfrakten är inte kostnadsfri utan betalas av dig själv.

Produktgarantier

Du har 12 månaders garanti vid tillverkningsfel. De felaktiga glasögonen måste då skickas per post till: ieye AB, Kungsportsavenyen 33, 411 36 Göteborg, Sverige. Vänligen kontakta support@ieye.com eller ring 010-5855901 så hjälper vi dig vidare. Postfrakten är inte kostnadsfri utan betalas av dig själv. Reklamationer: Om vi levererat en produkt som är felexpedierad eller defekt ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt för att hjälpa dig lösa problemet. Skicka ett mail med ditt namn och mobiltelefonnummer till support@ieye.com och beskriv problemet. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss och enligt vad som anges nedan. Reklamationsrätten omfattar produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska ieye kontaktas så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges ovan. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid. När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer ieye att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. ieye strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att ieye mottagit reklamationen. Det kan dock ta längre tid beroende på produktens art. ieye förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Returfrakten betalas av dig själv. Vid reklamationer följer ieye riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, ARN, Konsument Europa och ODR-plattformen Du kan även hitta mer information hos Konsumentverket.

Outlösta leveranser

Försändelsen ligger hos postombudet normalt i 10 dagar innan den returneras till oss. Ingen återbetalning sker för outlösta glasögon.

Personuppgifter

Din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter är viktigt för ieye. Läs mer om ieyes cookie och integritetspolicy i separat länk på ieye.com.

Länkar

ieye.com länkar i vissa fall till andra webbplatser som ligger utanför ieyes kontroll. Webbplatser utanför ieyes kontroll kan vidare länka till ieye.com. ieye eftersträvar att ieye.com enbart länkar till webbplatser som delar ieyes personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter, men ieye är inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden lämnar på andra webbplatser. Det rekommenderas att kunden iakttar försiktighet och tar del av personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör ieye eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Fel

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen på sajten och förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. ieye reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida/annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Bestämmelses ogiltighet

Om domstol eller annat behörigt organ bedömer att bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i villkoren. Tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i dessa villkor.

Force majeure

Försening på grund av omständighet som ligger utanför ieyes kontroll och som ieye inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, epidemier, sjukdomssmittning eller annan offentlig reglering, fel i operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor, kommunikation eller energi eller annan liknande omständighet samt försening eller fel i tjänster från underleverantör/-konsult på grund av omständighet som här angivits, ansvarar inte ieye för. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för ieye som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsansvar eller annan påföljd. Om ieye är förhindrad att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som anges ovan ska ieye informera kunden om detta och ange de omständigheter som utgör Force Majeure. ieye ska även informera kunden när de omständigheter som utgör Force Majeure upphör. Om omständigheten varar i mer än två (2) månader har både kunden och ieye rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av villkoren

ieye förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor löpande. Ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på ieye.com. Ändringarna gäller 30 dagar efter att ieye har informerat dig om ändringarna, alternativt från det att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på ieye.com.

Tillämplig lag och tvist

I första hand ska tvister lösas i samförstånd mellan kunden och ieye. För att ge konsumenten valfrihet att lösa en eventuell tvist utanför traditionell domstol följer ieye alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska ske i enlighet med svenska lag och ska, om kunden och ieye inte kan lösa tvisten i samförstånd, avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.