facebook pixel!

Alltid senaste generationen glas.

Boka synundersökningstid här

Alltid senaste generationen glas.

Här är en glasguide som beskriver de vanligaste glastyperna och förklarar vilka synfel de korrigerar. De vanligaste glastyperna är enkelslipade och progressiva glas. Det finns också andra typer av glas som är för speciella avstånd eller arbetssituationer. Exempelvis rumsprogressiva, terminalglasögon, dataglasögon, arbetsglasögon, närprogressiva glasögon, läsglasögon och bifokala glasögon. ieye erbjuder inte specialslipade glas eller arbetsglasögon.

Boka synundersökningstid här

Här är en glasguide som beskriver de vanligaste glastyperna och förklarar vilka synfel de korrigerar. De vanligaste glastyperna är enkelslipade och progressiva glas. Det finns också andra typer av glas som är för speciella avstånd eller arbetssituationer. Exempelvis rumsprogressiva, terminalglasögon, dataglasögon, arbetsglasögon, närprogressiva glasögon, läsglasögon och bifokala glasögon. ieye erbjuder inte specialslipade glas eller arbetsglasögon.

An icon of a pair of singlevision glasses

Enkelslipade glas

Enkelslipade glas har en styrka för seende på ett enda avstånd. Kan vara distansglas, läsglasögon eller dataglasögon.

Läs mer
An icon illustrating progressive glasses

Progressiva glas (multifokala glas)

För dig som är äldre än 40-45 år. Progressiva glas har flera styrkor i ett och samma glas. Normalt är progressiva glas slipade för alla vardagliga situationer. Det finns också specialglas slipade bara för dataarbete eller andra specifika avstånd och arbetsmiljöer.

Läs mer