facebook pixel!

Alltid senaste generationen glas.

Alltid senaste generationen glas.

Här beskriver vi olika glastyper och vilka synfel de korrigerar. Vanligast är enkelslipade och progressiva glas men det finns också andra typer av glas som rumsprogressiva och närprogressiva glas, terminalglas, läsglas, bifokala glas samt olika typer av arbetsglas. ieye erbjuder inte specialslipade glas eller arbetsglasögon.

Boka synundersökningstid här

Här beskriver vi olika glastyper och vilka synfel de korrigerar. Vanligast är enkelslipade och progressiva glas men det finns också andra typer av glas som rumsprogressiva och närprogressiva glas, terminalglas, läsglas, bifokala glas samt olika typer av arbetsglas. ieye erbjuder inte specialslipade glas eller arbetsglasögon.

An icon of a pair of singlevision glasses

Enkelslipade glas

Enkelslipade glas har en styrka för seende på ett enda avstånd. Kan vara distansglas, läsglasögon eller dataglasögon.

Läs mer
An icon illustrating progressive glasses

Progressiva glas

För dig som är äldre än 40-45 år. Progressiva glas har flera styrkor i ett och samma glas. Normalt är progressiva glas slipade för alla vardagliga situationer. Det finns också specialglas slipade bara för dataarbete eller andra specifika avstånd och arbetsmiljöer.

Läs mer