Ögonsjukdomar

Grön starr

Grön starr (glaukom)

Grön starr (glaukom) är en allvarlig ögonsjukdom.

Är grön starr vanligt?

Grön starr, även kallat glaukom, är vanligt bland äldre människor. I Sverige behandlas cirka 100 000 personer för grön starr.

Vad är grön starr?

Det finns olika typer av grön starr: Kronisk grön starr är en vanlig form av grön starr och kallas också för öppenvinkelglaukom och förekommer hos den del av befolkningen som är över 40-45 år. Kronisk grön starr utvecklas långsamt och är ofta symptomfri under de första åren. Akut grön starr är en plötslig synförsämring, ofta förknippad med närsynthet. Den här formen kallas också för trångvinkelglaukom och uppstår oftast i 40-50 årsåldern. Akut grön starr kan vara smärtsamt, och just därför kan du vara säker på kännetecknen och signalerna. Den här typen av glaukom kräver omedelbar behandling. Om snabba insatser sätts in är möjligheterna goda att förebygga sjukdomen och få tillbaka en god syn. Medfödd grön starr är en sällsynt form av grön starr. Ögonsjukdomen är ärftlig och kan ses fysiskt redan från födseln.

Symtom på grön starr.

Grön starr innebär att ditt synfält sakta krymper. Symtom är förlust av sidosyn, blinda fläckar i synfältet, rodnar i ögat, ögonsmärta, visionsförlust, smal eller tunnelsyn, se haloer runt ljus och bländas i starkt ljus. Många märker inte av sjukdomen förrän den har funnits en längre tid. Då har sjukdomen ofta gett stora skador, till exempel att synfältet har blivit mindre och mörkare.

Hur kan grön starr kontrolleras?

Ett högt tryck i ögat kan innebära misstanke om glaukom (eller grön starr) och bör undersökas av ögonläkare. Trycket i ögat ökar när in- och avflödet av kammarvatten inte är i balans. Blir det stopp i avloppet så ökar trycket eftersom ögat hela tiden producerar ny vätska.

Vad räknas som högt tryck?

Generellt är att ett tryck över 24 mmHg (en enhet för tryckmätning) anses vara högre än normalt. Ett tryck på 22-23 kallas för gränstryck.

Hur mäts trycket i ögat?

Det intraokulära trycket (IOP) mäts med en lufttrycksmätare (tonometer) och det känns som att någon blåser en lätt puff på ögat och gör inte ont. Det finns dom som kan uppleva det som obehagligt just eftersom det är i ögat. Trycket i ögat kan variera över dagen.

Hur behandlas grön starr?

Behandlingen fokuserar på att sänka trycket i ögat, eftersom ett förhöjt ögontryck utgör den största risken. Orsaken till grön starr är faktiskt okänd. I vissa fall kan man dock behöva åtgärda grön starr med operationer.

Kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen vardagar 09-17. Kontakta oss gärna om du har frågor.


Telefon 010-585 5901

Email support@ieye.com

Facebook Instagram Youtube

Copyright © 2020-2023 iEye AB, Reg. Nr. 559176-7172, Kungsportsavenyn 33, 411 36 Göteborg, Sverige