Ögonsjukdomar

Grå starr

Grå starr (katarakt)

Grå starr är vanligt bland äldre, snittåldern är ungefär 70 år.

Är grå starr vanligt?

Grå starr (kallas också för katarakt) är vanligt bland äldre, snittåldern är ungefär 74 år. I åldern 65-90 år uppskattas hälften av alla människor ha grå starr (katarakt). Även unga kan drabbas av grå starr, även om det är sällsynt. Då kan linsen bli grumlig efter en längre tids behandling med kortison, vid svår diabetes eller efter ögonskador. Det finns även en ärftlig variant av grå starr, men den är ovanlig. Grå starr utvecklas oftast långsamt, från några månader till flera år. Det är inte helt känt varför äldre får grå starr, men ärftliga faktorer och kroppens åldrande har betydelse. Rökning och att du har varit utsatt för mycket solljus kan också ha betydelse för att utveckla sjukdomen.

Vad är grå starr?

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Du får sämre syn. Grå starr innebär att ögats lins går från att vara genomskinlig till att bli grumlig. Linsen sitter i ögats främre del, bakom regnbågshinnan och pupillen. Runt omkring linsen finns en elastisk kapsel som heter linskapsel. Linskapseln har som funktion att hålla linsen på plats.

Symtom på grå starr.

Du kan till exempel ha ett eller flera av följande symtom: sämre syn, suddigare syn, svårt att se i mörker, färger blir svagare och mer gulbruna, konturer blir svagare, du kan se dubbla konturer, du bländas lätt.

Testa om du har grå starr?

Ser du dubbelt? Dubbla konturer? Är du äldre än 60 år? Detta kan vara grå starr. Beror på att grumlingarna i linsen splittrar ljuset.

Hur undersöks grå starr?

Först undersöks om synen har förändrats på ett onormalt sett. Därefter undersöks ögats lins med hjälp av ett ögonmikroskop. Du får oftast ögondroppar som vidgar pupillen innan du undersöks. Med ögonmikroskopet kan läkaren se om din lins är grumlig, även om du inte märkt av det själv.

Hur behandlas grå starr?

Sjukdomen behandlas med en operation. Vid en operation byts din lins ut mot en konstgjord lins. Hos yngre kan linsen ändra form och ställa in så att du ser bra på olika avstånd. Den funktionen försvinner i 45-årsåldern. En plastlins av den typ som opereras in vid grå starr har ingen förmåga att ändra form för seende på olika avstånd. Operation av grå starr är en av de vanligaste operationerna i Sverige. Det utförs drygt 100 000 operationer varje år. En operation för grå starr genomförs av en ögonläkare och tar oftast bara 10-20 minuter att genomföra. Efter nästan alla operationer kan patienten går hem efter ingreppet.

Är grå starr operation farligt?

Operation av grå starr anses vara säker och är väl beprövad.

Gråstarroperation och bilkörning?

Ögonen kan vara extra känsliga för ljus med suddig eller dimsyn strax efter operationen. Eftersom dina ögon blir extra känsliga efter en gråstarroperation bör du därför undvika bilkörning tills besvären har upphört helt.

Kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen vardagar 09-17. Kontakta oss gärna om du har frågor.


Telefon 010-585 5901

Email support@ieye.com

Facebook Instagram Youtube

Copyright © 2020-2023 iEye AB, Reg. Nr. 559176-7172, Kungsportsavenyn 33, 411 36 Göteborg, Sverige